Plan wydarzenia

Czym jest święto Turystyki naturalnej?

Święto Turystyki Naturalnej to najważniejsze wydarzenie turystyczne Borów Tucholskich ujęte w strategii rozwoju tej marki. Jesteśmy przekonani, że Bory Tucholskie to najpiękniejsze miejsce w Polsce, w którym można w otoczeniu lasów, rzek i jeziorek odpocząć od cywilizacji, poczuć więź z naturą i stać się jej częścią. To miejsce dla wszystkich, którzy kochają przyrodę i czerpią z niej siłę do codziennego życia. Oferuje ono wiele bardzo różnych atrakcji turystycznych, zarówno dla tych, którzy chcą medytować podczas wyciszającej kąpieli leśnej, jak i dla tych, którzy wolą zaryzykować kąpiel przy wymagającej wyprawie kajakowej. Razem chcemy promować region Borów Tucholskich, dlatego zapraszamy Was do wspólnego świętowania. Zapraszamy od rana na imprezy, które będą odbywały się w różnych miejscach, a od godz. 15:00 do Starego Tartaku w Tucholi na Festiwal Produktów Turystycznych zwieńczony koncertem Brda OD_Nowa. Tegoroczna impreza współfinansowana jest ze środków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, gdyż Bory Tucholskie to jedna z gwiazd Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc. Koordynatorem wydarzeń jest Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" w partnerstwie z Powiatem Tucholskim i Powiatem Świeckim. Głównymi partnerami branżowymi są: Stowarzyszenie "Brda" i "Rowe-Rowe Świecie" oraz firmy: Kajakiem przez Bory, Stary Tartak i Pau-Mat. Pozostali partnerzy i ich oferta widoczna jest na stronie z biletami.

Atrakcje Główne

30. czerwca w całych Borach Tucholskich dostępne będą rozmaite atrakcje turystycznych. Organizator wydarzenia zapewnia 5 atrakcji głównych:
Spływ kajakowy
Rajd rowerowy
Warsztaty bushcraftu z elementami survivalu
Wycieczka rowerowa z kąpielą leśną i warsztatami zielarskimi
Warsztaty rękodzieła
Bilety do nabycia poniżej:
Poza atrakcjami głównymi dostępna jest cała oferta naszych partnerów - firm turystycznych z Borów Tucholskich.
Chcesz spędzić cały weekend w Borach? Szukasz oferty dla siebie? Poznaj ofertę naszych partnerów!

Festiwal Produktów turystycznych

Nie ma mowy o lokalnej turystyce bez ludzi, którzy się nią zajmują. Chcemy wspólnie o godzinie 15:00 na Starym Tartaku w Tucholi spotkać się wszyscy - firmy turystyczne i odwiedzający.
Każda z firm czy organizacji ma możliwość przygotowania stanowiska targowego, gdzie będziemy promować swoje produkty i usługi i wspólnymi siłami udowodnić, ze nie ma wspanialszego miejsca niż Bory Tucholskie! Uważasz, że możesz być jednym z wystawców - zgłoś się!

KOncert Brda od_Nowa

Czym byłoby świętowanie bez artystycznej kulminacji? Stolica Borów Tucholskich będzie miejscem spotkania młodych muzyków jazzowych folkowych oraz muzyki rozrywkowej.
Spotkanie to zwieńczy koncert Brda od_Nowa. Artyści z całej Polski zadbają o dobrą atmosferę święta Turystyki Naturalnej a na finał porwą nas do tańca!

KontakT

Koordynator wydarzenia:

Magdalena Kurpinowicz (LGD): kurpinowicz@gmail.com

Koordynator Targów Turystycznych:

Radosław Szulczyk (Kajakiem przez Bory): radoslawszulczyk@gmail.com

Koordynator
techniczny:

Stanisław Zysnarski (Stow. Brda, Stary Tartak): stanislaw.zysnarski@gmail.com

Plakat Wydarzenia

Manifest Turystyki Naturalnej

Organizator

Partnerzy strategiczni

Wydarzenie dofinansowane przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną.

Powiat Tucholski

Partner Honorowy

Partner medialny

Partnerzy Główni